Serwis i części


 

SERWIS \ CZĘŚCI \ PRZEGLĄDY

Zgłoszenie reklamacyjne (gwarancyjne):

- formularz zgłoszenia reklamacyjnego on-line
- mailowo: serwis@autoform.pl

Części:

- formularz zamówienia on-line
- mailowo: zamowienia@autoform.pl

Zamówienie usługi serwisowej (pogwarancyjne):

- formularz zgłoszenia reklamacyjnego on-line
- mailowo: serwis@autoform.pl

Przeglądy zabudowy medycznej:

- mailowo: serwis@autoform.pl

Telefonicznie: +48 502 098 967

Dysponujemy mobilnym zespołem serwisowym – serwis i przeglądy zabudowy możliwe u Klienta.