Projekty EU


 

 

Firma Auto-Form Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnik spółka komandytowa otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu

„Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w postaci platformy „Ambulance service” w celu optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych”

 

Postępowanie ofertowe nr 1

„Usługa doradcza w zakresie przygotowania założeń technicznych i technologicznych rozwiązania informatycznego Ambulance service”.

 

Postępowanie ofertowe nr 2

Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w postaci platformy „Ambulance service” w celu optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych”.

 

Postępowanie ofertowe nr 3

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenia”.