UWAGA! Oferta na samochody dostępne od ręki!! ATTENTION! Offer for cars available immediately!


Firma Auto-Form Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnik spółka komandytowa otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie wdrożone dedykowane, zaawansowane narzędzie informatyczne, które pozwoli na optymalizację procesów wytwórczych i operacyjnych na poziomie przedsiębiorstwa oraz automatyzacje procesów biznesowych w relacjach z partnerami.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.03.03.00-24-088H/16-00
Okres realizacji projektu: 01.10.2017 roku do 30.09.2018 roku
Koszty kwalifikowane projektu – 1 120 300,00 zł
Dofinansowanie – 453 420,00 zł

Tytuł projektu:

„Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w postaci platformy „Ambulance service” w celu optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych”


Postępowanie ofertowe nr 1

„Usługa doradcza w zakresie przygotowania założeń technicznych i technologicznych rozwiązania informatycznego Ambulance service”.


Postępowanie ofertowe nr 2

Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w postaci platformy „Ambulance service” w celu optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych”.


Postępowanie ofertowe nr 3

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenia”.