UWAGA! Oferta na samochody dostępne od ręki!! ATTENTION! Offer for cars available immediately!

Szanowni Państwo,

Niezmiernie cieszy nas, Wasze zainteresowanie produktami firmy Auto-Form.

Dla stałych Klientów polecamy bezpośredni wybór interesującej zakładki, a dla nowych przed wyborem zakładki zapraszamy do zapoznania się z krótką charakterystyką oferowanych przez nas produktów która ułatwi znalezienie poszukiwanego ambulansu.


Terminy i definicje wg normy PN EN 1789:

  • pacjent – osoba, której stan wymaga opieki medycznej i/lub odpowiedniego transportu przez odpowiednio wyszkolony personel.
  • pacjent w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – pacjent, który w wyniku choroby, urazu lub innych okoliczności znajduje się w bezpośrednim lub bliskim niebezpieczeństwie dla życia, o ile nie zapewni się natychmiastowego leczenia i/lub monitorowania i odpowiedniego transportu do diagnostycznego lub leczniczego ośrodka medycznego.
  • ambulans drogowy – pojazd, którego załogę stanowią minimum dwie odpowiednio wyszkolone osoby do zapewnienia opieki i transportu co najmniej jednego pacjenta na noszach.

Typy ambulansów:

Typ A: ambulans drogowy do transportu pacjentów – pojazd zaprojektowany do transportu pacjentów, co do których nie przewiduje się, że staną się pacjentami w stanie nagłego zagrożenia zdrowia; powinien mieć podstawowe profesjonalne wyposażenie do udzielenia pierwszej pomocy i opieki pielęgniarskiej.

Istnieją dwa typy ambulansów do transportu pacjentów:

  • typ A1: odpowiedni do transportu jednego pacjenta;
  • typ A2: odpowiedni do transportu jednego pacjenta lub kilku pacjentów (na noszach i/lub w fotelu(-ach)

Typ B: ambulans drogowy ratunkowy – ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu, podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów powszechnie przyjętymi metodami opieki przedszpitalnej

Typ C: ambulans drogowy jako mobilna jednostka intensywnej opieki – ambulans drogowy skonstruowany i wyposażony do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów powszechnie przyjętymi metodami intensywnej opieki przedszpitalnej – ruchoma jednostka intensywnej opieki