UWAGA! Oferta na samochody dostępne od ręki!! ATTENTION! Offer for cars available immediately!


AUTO-FORM Limited Liability Company and Limited Partnership received EU subsidy within Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego years 2014-2020. Within the project framework, there will be implemented a dedicated, advanced IT tool that allows for optimization of production and operational processes on the company level and automatization of business processes in relation with our partners.

Subsidy agreement no.: UDA-RPSL.03.03.00-24-088H/16-00
Time of realization of the project: from 01.10.2017 to 30.09.2018
Eligible cost of project  – 1 120 300,00 zł
Subsidy – 453 420,00 zł

Title of the project:

„Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w postaci platformy „Ambulance service” w celu optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych”


Proceeding no. 1

„Usługa doradcza w zakresie przygotowania założeń technicznych i technologicznych rozwiązania informatycznego Ambulance service”.


Proceeding no. 2

Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w postaci platformy „Ambulance service” w celu optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych”.


Proceeding no. 3

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenia”.